Image description

Foton på denna Hemsida tillhör Tony DahlqvistOm du ser något foto du är med på och inte vill ligga på hemsidan så hör av dig genom e-postPriser för privat köpare:

Bilder för webb: 35 kr (c:a 1030pxl X 700pxl)

Bilder (fil jpg) för utskrift: 60 kr (ca: 3888pxl X 2592pxl om ingen beskärning efterfrågas)


Medlem i FHF, hör av dig om du ser något du är intresserad av.Användningsrätt
I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. För all annan användning,

exempelvis publicering på Internet eller i redaktionella sammanhang, krävs fotografens samtycke samt namnangivelse.
Reproduktion, ändring, bearbetning, förvanskning eller digital lagring av bilderna får inte utföras utan fotografens tillstånd.

Villkor
Copyright och Bildrättigheter
Samtliga bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och bildrättigheterna ägs av Tony Dahlqvist.

Inga bilder eller annat material får användas utan mitt tillstånd.

Det innebär att allt användande, manipulation, kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet

såsom skapande av nya, produkter eller tjänster, fordrar mitt skriftliga tillstånd.

Även om man fått mitt tillstånd att använda materialet så får det endast användas för det ändamål som omfattas av tillståndet.

När det gäller köpta tjänster eller produkter så får materialet endast användas i enlighet med det ingångna avtalet

eller i enlighet med det sammanhang i vilket tjänsten eller produkten förvärvats.

Alla bilder som publiceras i dagspress, internet eller annat media ska, förutom Tony Dahlqvist's tillstånd,

även ha en byline som skrivs ut på följande sätt väl synlig bredvid bilden:
“Fotograf: Tony Dahlqvist, imagines-tony.se” (gäller även vid publicering på Internet)